• Bộ tiếp đất lưu động hạ thế dùng cho dây bọc cách điện

  Ứng dụng: Bộ tiếp địa lưu động dùng để tiếp địa cho dây dẫn hạ thế bọc cách điện trên không.

  Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch đến 4kA/1s

  Bộ tiếp địa bao gồm: Đầu kẹp cái, đầu nối đực, dây tiếp địa

  Phụ kiện kèm theo: Hướng dẫn sử dụng và bao đựng dụng cụ

  Tiêu chuẩn áp dụng: HN 33-S-63: 1998; TCVN 3624:1981

   


Sản phẩm khác